เด็กน้อยตักบาตร..๒๖ มิ.ย.๖๐

ตักบาตร – ถวายเทียน

เด็กน้อยตักบาตร / ถวายเทียน