ไหว้ครู.. ๒๒ มิ.ย. ๖๐

เด็กน้อยไหว้ครู…พระคุณที่ ๓

ลูกของลูกศิษย์ อ.ส.ว. ครูตุ๊กเลยเป็น…คุณย่า…คุณยาย…อาม่า